Menu Zavřeno

Škoda Auto newsletter

Škoda Auto

Newsletter Branded Goods
Kompletní grafický návrh newsletteru, včetně návrhu layoutu a zalomení, které vychází z katalogu. Programování newsletteru a zajištění následné rozesílky dle databáze klienta.

EN / DE